Infografike

Infografike 2017-06-10T23:11:35+00:00

Infografike od WebniMe

WebniMe Vam nudi još jednu stvar – izradu infografika.

Najprostije rečeno, to je sredstvo za vizuelno predstavljanje konkretne informacije pomoću dijagrama, šema, slika, 3D modela, animacija, itd.

Infografika se koristi za ilustraciju raznih koncepcija, faza procesa, dešavanja, mehanizama, poslovnih informacija, i bilo čega drugog se setite, a može se uraditi na ovaj način.

Korišćenjem simbola za predstavljanje i prezentaciju konkretnih obrađenih podataka uz pomoć infografike, razni stručnjaci, iz oblasti matematike, fizike, hemije, statistike, kompjuterskih tehnologija, na mnogo lakši način prikazuju svoje rezultate svom auditorijumu.

Zbog svoje kompaktnosti, efektivnosti, jednostavnosti i lakog usvajanja datih informacija,
infografike su najtraženije usluge u našoj firmi.

Infografike omogućavaju pomoću vizualizacije i vizuelnog pamćenja da se primi, obradi i upamti viđeno, za kraći ili duži vremenski period. Prednost je da su informacije prethodno prikupljene, sačuvane, obrađene, sistematizovane i na kraju date u skraćenom obliku ciljnoj grupi. Često se događa da se infografike koriste kod učenika, studenata, nastavnika, profesora, biznismena, za izveštaje, analize i spise. Posebno, kada je informacija važna, dokazana i nedavno otkrivena, infografike su omiljene i nezamenljive.

Webnime specijalisti su spremni da se suoče i sa Vašim zahtevima za infografikama koje će biti pripremljene na osnovu informacija koje smo mi pripremili ili ste nam Vi dali. Ne zaboravite, infografika je jedna od ključnih komponenti koje mogu biti SEO optimizovani, a Vi ćete biti na vodećim mestima u pretraživačima.

Čovek upamti 90% viđenog i samo 20% onoga što je čuo. Ako želite da uvećate broj pretraga i klijenata, u svom radu koristite što više infografika, uz umerenu količinu teksta. Na taj način, ne samo da ćete lakše naučiti nešto novo, već ćete to dugo pamtiti.

Predstavljamo Vam izradu ovih tipova infografika:

  • Vizuelni članak – ilustracija dugih tekstova, preporučuje se spajanje sa velikim, impresivnim naslovom i postavljanje na društvene mreže.
  • Vizualizacija činjenica – koristeći odgovarajući dizajn – klasičan ili nekonvencionalan – rade se grafikoni činjenica i podataka na jednoj slici.
  • Infografika „” ili „Protiv“ – koriste se u svrhu poređenja dve ili više stvari, gde su prikazane razlike između njih
  • Ilustacije podataka – velika količina podataka + grafikoni + brojevi = dobar i lak način za pamćenje slika.
  • Hronološko predstavljanje podataka – ilustacija praćenja razvoja procesa ili pojave, od određenog trenutka do danas.

Infografike su jedna od najomiljenijih usluga naših klijenata. A kao što možete videti i sami, ovih usluga nije malo: grafički dizajn, kojeg su deo infografike, web dizajn, SEO optimizacija ( SEO konsultacije, SEO revizije, Link Building ), celokupna podrška i dr. One olakšavaju i nama i Vama obavljanje svojih dužnosti. Ako ste od onih klijenata koji hoće da uštede vreme
i ne čitaju ogromne tekstove, obratite nam se za pomoć – uradićemo to umesto Vas i napraviti infografike, koje su lakše za pamćenje i usvajanje.

Očekujemo Vas! Pozovite nas, pišite nam ili nas, jednostvano, posetite! Dobro došli!

Инфографики