Početna » SEO Usluge » Link building – izgradnja mreže linkova
Link building – izgradnja mreže linkova 2019-12-15T15:42:37+00:00

Link Building – Usluga izgradnje veza (linkova)

Link building

Link Building – Izgradnja mreže veza (linkova) na sajtu je veoma važan proces SEO optimizacije koji prikazuje algoritmu pretrazivača da je sadržaj sajta informativan, čim neki drugi sajt usmeri link ka njemu. Ili, jednostavno, za Google i druge pretrazivače, da je sajt od poverenja.

Kada je reč o Link building-u, treba imati na umu to da je glavna funkcija linka to da treba da bude relevantan i da daje najpreciznije rezultate. Pretrazivači misle da ako su drugi sajtovi napravili relevantne linkove za Vaš sajt, onda sigurno imate nešto što vredi videti.

Ne gradi se sve na poverenju.

Nedavne SEO studije su pokazale da Web pretrazivači, kada rangiraju dolazeće linkove za Vaš sajt, Web browseri uzimaju u obzir ne samo njihov broj, već i neke bitne faktore, i to:

  • Reputacija sajta odakle link dolazi;
  • Tema ili sadržaj tekstova za koje su vezani linkovi;
  • Ankor tekstovi (anchor text) – reči u koje su ugrađene veze koje vode do Vašeg sajta.

Kada je Vaš sajt pronađen od strane pretrazivača, svaka strana se rangira prema složenim kriterijumima poznatim kao „algoritmi„. Podaci se prikupljaju i procenjuju da bi se sajt ocenio (Page Rank). Na ovaj način pretrazivači utvrđuju koji sajtovi će biti na višim pozicijama, a koji ne.

Kvalitet i relevantnost linkova

Uzmite dva sajta koji su slični po strukturi i sadržaju. Onaj koji ima bolje veze će biti iznad onog koji ima veći broj veza. To je zato što Web pretrazivači prate kvalitet linkova, a ne njihov broj. Osim toga, na taj način se ograničava prethodna praksa Webmaster-a i time manipulišu rezultati pretrazivača.

Link building od WebniMe

Naše aktivnosti na Link Building-u se sprovode kao deo sveobuhvatne SEO optimizacije ili kao deo prilagođenog SEO paketa.

Tokom godina smo izgradili dobre odnose sa mnogim Web administratorima i Web sajtovima koji su se specijalizovali u različitim oblastima. Na osnovu tih odnosa imamo široku bazu relevantnih poslovnih niša koje koristimo za povezivanje korisnika međusobno i da im se na taj način omogući zaista kvalitetna Link Building mreža.

Nakon temeljnog istraživanja Vašeg sajta i analize referentnih sajtova, mi ćemo napraviti jake dolazeće linkove, zajedno sa svim dodacima koji su potrebni pretraživaču za indeksiranje, a to su: – relevantni naslov, meta-tagovi, meta-opis, sidro-tekst, a u nekim slučajevima čak i sadržaj na stranom jeziku i baner.

Nemojte biti agresivni u izgradnji back linkova!

Izrada Link Buildinga zahteva vreme i strpljenje. Previše veza i suviše brza dodavanja mogu dovesti do zanemarivanja od strane pretraživača, pa čak i do kažnjavanja sajta. To dovodi do gubitka pozicije ili još gore – kompletno brisanje iz indeksa.
Link building nikako ne spada u „brzu optimizaciju“ i svako ko Vam obećava da ćete za mesec dana izbiti na prvu stranicu Google-a dodavanjem 10 000 back linkova za 50 eura, budite sigurni da pokušava da Vas prevari.
Da, kratkoročni rezultati mogu se postići kroz određene tehnike BlackHat optimizacije i videli smo mnogo takvih slučajeva, ali se definitivno takav rizik ne isplati.
Pretraživači imaju neke od najpametnijih softverskih inženjera na planeti koji su svetlosnim godinama ispred običnih sveznalica koji žele da brzo i lako zarade 50 eura.

Link Building

Zapamtite, pretraživači su tako napravljeni, da je sama izgradnja Link building-a teška i veoma zahtevna, jer je to veoma važan deo njihove procene kvaliteta Vašeg sajta. Registrovan link na nekom mikro blogu neće imati nikakvu težinu u poređenju sa sajtovima sa relevantnim sadržajem. Izgradnja linkova treba da bude postepena i umerena.
Na taj način će se njihova težina zadržati najduže i biti dobro ocenjena.